Det mener Lofoten-firmaet Marine Dynamics. I sitt høringsinnspill til de foreslåtte endringene i rapporteringskravene foreslår de et beløp på eksempelvis mellom 5000 og 10.000 kroner pr år, justert etter båtens omsetning.

Det vil gi forvaltningen ett felles system for ERS og VMS å forholde seg til, og forvaltningen tar kostnadene slik at også den minste flåten kan komme med innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Da vil man ha kombinerte satellitt- og mobilløsninger om bord på alle aktive fiskebåter, og dermed også slippe utfordringer med både dekning og samtidighetskravet til rapportering.