Det som får Vollstad til å reagere er en melding på Norges Kystfiskarlags