Tapte lenker, teiner som spøkelsesfisker og tilsynelatende dumpede teiner er et gjentakende problem på feltene hvor snøkrabbeflåten har vært, og båter som driver annet fiske får til stadighet teiner med både døde og levende krabber i trålene. Reglene sier at alle tapte redskaper skal meldes inn, men dette følges åpenbart ikke av alle snøkrabbefartøy, og dagens kontrollordninger kan synes utilstrekkelige.

– En utfordring

Kystvakten sier hvert eneste snøkrabbefartøy kan påregne kontroll, men innrømmer samtidig at det er begrenset hvor mange kontroller de får utført i løpet av en snøkrabbesesong.