– Nei, i MSC-sammenheng blir dette å betrakte som en liten justering, sier Tor Bjørklund Larsen, MSC-ansvarlig i Fiskarlaget og pådriver for å komme raskest mulig i gang med å få miljøsertifiseringen tilbake for det norske torskefisket innenfor 12-mila.

– I så måte var meldingen fra Havforskningsinstituttet positivt nytt. Men de som håpet at MSC-sertifikatet nå plutselig var tilbake igjen, blir skuffet. Vi sender imidlertid de nye tallene over til sertifiseringsselskapet DNV, så får vi en grundig vurdering av det som er kommet fram, sier Larsen.