– Nei, i MSC-sammenheng blir dette å betrakte som en liten justering, sier Tor Bjørklund