Starten på årets lofotfiske ble adskillig mer optimistisk enn året før, med over 80 prosent skrei påvist etter DNA-prøver, og påfølgende åpning av Henningsværboksen.

Etter noen ukers brukbart fiske på innersida gikk imidlertid «lufta litt ut av ballongen». En del fiskere har søkt nordover til andre fiskefelt, og det er samtidig meldt at situasjonen i Lofoten begynner å minne om fjoråret.

Om det betyr at det igjen er kysttorsk i begrensede mengder som har overtatt de tradisjonelle gytefeltene i Lofoten, er det imidlertid ingen som vet – inntil videre.