– En gjeninnføring vil sikre stabilitet i kvotefordelingen i den minste flåten, sa Synnøve Liabø i Fiskarlaget under reguleringsmøtet torsdag.

Sjømat Norge og Kystfiskarlaget støtter forslaget.

Stortinget vedtok i 2021 å erstatte sildestigen med en fast fordelingsnøkkel mellom flåtegruppene. Det skader de minste, mener Fiskarlaget.

– I år er et godt eksempel på at når sildestigen avvikles, vil det innebære at kystflåten får 15.000-16.000 tonn lavere kvote, sa Liabø.

Skjermer de minste

I forkant av årets møte forklarte Synnøve Liabø i Fiskarlaget «stigene» slik:

– Både trål- og sildestigen har som hovedformål å skjerme den minste og minst mobile flåten ved kvotenedganger Nå opplever vi at den konvensjonelle torskeflåten får lavere kvote enn det de hadde fått med trålstigen.