Kvotefordelingen mellom hav- og kystflåten ble satt til en fast prosentandel foran sildefisket i 2021, og ordningen avløste den såkalte dynamiske fordelingsnøkkelen som tidligere ble brukt.

Et formål med nøkkelen, eller nvg-stigen, var at den minste flåten ble tilgodesett med en relativt større andel av den norske kvoten når kvoten går ned.

Det gjør den nå, og dermed går kystfiskeflåten mot både lavere sildekvote og tap i fordelingen for 2023, sammenlignet med tiden før den faste fordelingen kom.