Norges Kystfiskarlag velger å fremme en alternativ reguleringsmodell i sitt høringssvar til Fiskeridirektoratets forslag til kveiteregulering.

Et opplegg med fartøykvoter etter båtlengde vil forenkle reguleringen for både myndigheter og fiskere, hevder laget. Samtidig mener de at flere av de detaljreguleringene direktoratet har foreslått, vil være overflødige ved en slik regulering av kveitefisket.

Har ikke kvoteråd

Når det gjelder blåkveite, starter fiskerimyndighetene med et forskningsbasert totaluttak som fordeles etter et vedtatt mønster ned til tre lengdegrupper for kystfiskeflåtens direktefiske.

Foreløpig har havforskerne ikke tilstrekkelig datagrunnlag til å foreslå en totalkvote for kveite.