Norges Kystfiskarlag har bedt om et møte med Havforskningsinstituttet og forvaltning for å diskutere status for pigghå og gjeldende pigghåregulering. Det skriver laget i en pressemelding onsdag.

Bakgrunnen er den gjeldende reguleringen. Laget mener at forbudet og strenge bifangstbestemmelser for pigghå over lengre tid har gjort et rasjonelt kystfiske etter andre arter umulig langs store deler av kysten.

Norges Kystfiskarlag vedtok på landsstyremøte i mai at det er behov for å opprette tettere dialog mellom fiskere og forskere for utveksling av kunnskap, med den målsetning om å få på plass en pigghåregulering som gjør det mulig for kystfiskere å drive andre fiskeri.

I mars ba Norges Fiskarlag om et møte med forskere og forvaltere om samme problemstilling. De etterspurte mer data og styrket forskning på pigghåbestanden. Da hadde de prøvd å ta opp problemstillingen også før jul.

Mange fiskere har meldt at pigghåbestanden har tatt seg kraftig opp langs hele kysten. Men pigghåen er rødlistet, og det er svært strenge regler for bestanden.