Kystfiskernes aktivitet kan i dag nærmest følges i sanntid på nett. Mens sporing avslører posisjonen det fiskes på, legges detaljert informasjon om fangstene ut på nett kort tid etter at de er levert ved et mottak.

Det åpner for at flere raskt kan komme til i et område med godt fiskeri, og at fiskeinnsatsen dermed økes. Norges Kystfiskarlag mener stadig flere fiskere nå slår av AIS for å unngå negative konsekvenser for egen effektivitet og lønnsomhet.

Det skriver de i et landsstyrevedtak sendt til Fiskeridirektoratet og Sjøfartsdirektoratet.

Ti dagers forsinkelse

Organisasjonen har derfor bedt Fiskeridirektoratet om at det legges inn en forsinkelse på minimum 10 døgn før publisering av fangstdata.

Havfiskeflåten og Fiskebåt ba også om forsinkelse tidligere i år, og fikk gehør fra Nærings- og fiskeridepartementet i at fangstmeldinger innrapportert gjennom ERS skal holdes igjen én måned før publisering.

Dersom Kystfiskarlaget får medhold i forsinket publisering, er de åpen for at myndighetene innfører påbud om påskrudd AIS for alle fiskefartøy, også fritids- og turistfartøy.

Fiskeplasser okkuperes

Det er etter innføring av nye sporingskrav, såkalt VMS, i flåten under 15 meter at mange har begynt å slå av AIS når de er på havet, mener Kystfiskarlaget.

«Bakgrunnen for dette synes å være utfordringer med at allmenheten kan følge med på både fangstdata og sporingsdata «live» og at man deretter opplever at fiskeplasser okkuperes. Det oppleves som urimelig at fiskeaktiviteten kan følges så tett av allmenheten, samt ødeleggende for aktiviteten når man opplever at det står bruk i hevdede plasser», skriver organisasjonen.

Allmenheten har ikke tilgang til VMS. Hvis det skulle oppstå nødsituasjoner blir det derfor vanskeligere for allmenheten å bistå eller oppdage disse. De frykter derfor at dette skal få alvorlige konsekvenser for sikkerheten til fiskerne.

Viktig for sikkerheten

Da «Peik» forliste i 2022, med tidligere fiskarlagsleder Reidar Nilsen og hans sønn om bord, ble omverdenen først klar over havariet etter en bekymringsmelding fra en person som hadde fulgt seilasen via AIS.

Kystfiskarlaget mener åpne AIS-data er et svært viktig verktøy for å øke sikkerheten for fiskerne.

De er derfor åpen for et påbud, dersom fiskerimyndighetene støtter en forsinket publisering av fangstdata fra direktorat og salgslag, slik at det ikke er like enkelt å koble fangst og fangstposisjon.