Fisket etter brosme og lange har ikke tidligere vært regulert med kvoter. Men for første gang ble det i fjor satt en totalkvote på de to artene. Allerede 16. september i fjor var brosmekvoten oppfisket, og direktoratet stoppet direktefisket. Dette ble møtt med stor frustrasjon i Kystfiskarlaget og i industrien.

I år er det satt en totalkvote på 8071 tonn brosme og 8600 tonn lange.

Nytt fra i år er at det er innført gruppekvoter for kystflåten (fartøy under 28 meter) i disse fiskeriene nord for 62-graden.