Saken gjelder både bruk av for mye krok innenfor fjordlinjene og fangstinnmelding fra feil fiskefelt. Men fiskerimyndighetene vil i første omgang ha alle fakta på bordet, og samtidig informere om regelverket.

Følger ikke reglene

– Vi kan følge aktiviteten til de enkelte fartøyene, både i sanntid og tilbake i tid. Og det framkommer ganske klart at ikke alle følger den krokbegrensningen som gjelder, sier Bernt Bertelsen, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet og leder for et pilotprosjekt der målet er å styrke forvaltningen av kystnære lokale fiskebestander.