Det er Nærings- og fiskeridepartementet som stiller spørsmålet i et av notatene som nå er ute på høring som opptakt til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjærans varslede Kvotemelding 2.0.

Da den forrige regjeringas kvotemelding, som gjelder i dag, ble vedtatt av Stortinget, omfattet vedtaket en del punkter som ikke var grundig nok utredet på forhånd. Med den nevnte høringen har departementet satt i gang dette arbeidet, og her ønskes det blant annet tilbakemeldinger på fordelingen av den norske sildekvoten mellom flåtegruppene.