I en melding torsdag varsler Fiskeridirektoratet endringer i kvoter for fartøy med ringnottillatelse i fisket etter sild i britisk sone i 2022.

Fiskeridirektøren har besluttet å øke delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten for fartøy med ringnottillatelse i fiske etter sild i britisk sone. Delkvoteenheten økes fra 0,33 til 0,53.

Endringen har virkning fra og med i dag 9. juni 2022, opplyser direktoratet.