Da forslaget til reguleringer ble sendt på høring, hadde man et håp om å kunne ta i bruk et nytt regelverk allerede i år. Men Andreas Haugstvedt ved direktoratets reguleringsseksjon har foreløpig verken datoer eller klare løfter å slå i bordet med.

Motstridende

– Vi er ennå tidlig i prosessen og vil ikke forhaste oss i denne saken. Det kom en god del innspill etter høringen, enkelte også ganske motstridende. Alt skal nå vurderes nøye før vi konkluderer, sier Haugstvedt.