– I kveitefisket i nord er det kommet inn flere båter, større båter, og ikke minst: mer bruk. Når årlig landet kvantum nå passerer 3.000 tonn, tror vi ikke fisket lenger er bærekraftig på sikt, sier forsker og bestandsansvarlig for kveite, Erik Berg.

Mange av de organisasjonene og etatene som har levert svar på Fiskeridirektoratets nylig avsluttede kveitehøring, har bedt om mer forskning før endelige avgjørelser fattes. Forskningen kommer, og Berg sier Havforskningsinstituttet skal kunne levere et kvoteråd til 2024-sesongen.