Fiskerne på «Coygfisk» mener det er blodig urettferdig at tre personer ble tildelt rekrutteringskvote ved en feil. Det skriver Kyst og Fjord.

Denne uka ble det nemlig klart at Fiskeridirektoratet deler ut ni rekrutteringskvoter, i stedet for seks. Grunnen er at direktoratet hadde misforstått hva som krevdes for å kvalifisere til kvoten.

– I tildelingen er det lagt til grunn uriktig tolkning hva gjelder vilkåret om minst to års majoritetseierskap, skrev direktoratet i en melding denne uka. I stedet for å omgjøre vedtaket, bestemte Nærings- og fiskeridepartementet å dele ut ekstra rekrutteringskvoter.

Fiskarlagsleder Kåre Heggebø sier til NRK at det er pinlig at Fiskeridirektoratet ikke har forstått reglene.

– Jeg blir nesten litt oppgitt over at myndighetene lager et regelverk som de selv ikke klarer å forstå, sier han til NRK.