I Øst-Finnmark byr imidlertid rognkjeksfisket på ekstra utfordringer for den minste og mest kystnære flåten: Garnfisket etter rognkjeks foregår om sommeren, med en sluttdato som for 2023 er foreslått til 5. juli.

Men, som Sametinget skriver i sitt innspill til neste års reguleringer: «I det kvoteregulerte området for kongekrabbefiske er det i denne perioden vanskelig å drive rognkjeksfiske på grunn av bifangst av kongekrabbe. Litt senere på året, når kongekrabben har flyttet seg til områder med dypere vann, vil det bli lettere å drive med rognkjeksfiske».