Flere av representantene på møtet advarte mot den mest ytterliggående delen av forslaget, å begrense ordningen til å gjelde bare i Nord-Troms og Finnmark. Men samtidig ble det eksempelvis påpekt fra Norges Fiskarlag at saksframlegget ble presentert så nært opp mot møtet at det i praksis hadde vært umulig å få gjennomført en faglig forsvarlig behandling.

I erkjennelse av denne situasjonen åpnet møteledelse for å ta imot skriftlige tilleggsinnstillinger fram til 16. november.

Ytterligere fiskepress

Likevel manglet det som sagt ikke på advarsler mot forslaget som nylig ble omtalt i Fiskeribladet.