– Når vi yrkesfiskere ikke finner det regningssvarende å fiske, da skal vi sende ungdommen ut. Det blir feil.