Fra og med 1. juli skal samtlige fiske- og fangstfartøy over ti meter, rapportere fangst elektronisk og ha posisjonsrapporterinsutstyr, også kalt sporing.

Opprinnelig var fristen for flåtegruppen mellom 10 og 11 meter satt til 1. april – midt under vinterfisket.

Etter at Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag forente kreftene og krevde en utsettelse av det såkalte ERS- og VMS-påbudet, svarte fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran med nok en utsettelse for innføringen av kravene.

Fangstr sitt rapporteringsutstyr ser slik ut. Foto: Lena Knutli (arkiv)

Den nye fristen, 1.