For å få en hel fartøykvote på kongekrabbe, krever fiskerimyndighetene at du har levert annen fisk for 200.000 kroner året før. Fiskeridirektoratet har tidligere foreslått å øke kravet, uten at de har fått gehør i Nærings- og fiskeridepartementet.

Stine Akselsen, fagsjef i Sjømat Norge. Foto: Terese Samuelsen

Nå er forslaget på bordet igjen, med en opptrapping til 300.000 kroner i 2023 og 400.000 kroner i 2024. Fiskeridirektoratet har bedt om innspill, med høringsfrist fredag denne uka.

Mens kystfiskarlagets Tom Vegar Kiil mener det er uhørt å gjøre endringer på så kort varsel, mener Sjømat Norge at dette ikke bør komme som noen overraskelse på fiskerne.