I en pressemelding fredag melder Nærings- og Fiskeridepartementet at det innføres ytterligere tiltak for å styrke kysttorskbestanden i nord.

Tiltakene er omfattet av del 2 av høringssaken om kysttorsk og havdeling i fisket av torsk nord for 62-graden. Tiltak fra del 1 av høringen allerede innført.

– Jeg er glad for at de nye tiltakene for kysttorsk nå er klare. Vi har funnet gode løsninger som vil styrke bestanden, samtidig som det er tatt hensyn til de mest utsatte i næringen, uttaler fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Tiltakene som nå innføres tar sikte på å redusere uttaket av kysttorsk for å bygge opp bestanden og sørge for maksimalt langtidsutbytte. De nye tiltakene inkluderer blant annet en økning av minstemålet for torsk innenfor grunnlinjene, økt maskevidde i snurrevadfisket etter torsk, og begrensninger i fisket etter torsk innenfor fjordlinjene.

Del 2 av høringen omhandlet også vern av gytefelt for kysttorsk, og tilpasning av lokale forbudsområder i Troms og Finnmark.

– Disse tiltakene vil behandles i en videre prosess, i tett dialog med næringen og lokale interesser, skriver NFD.