Ferskfiskordningas framtid ble diskutert på reguleringsmøtet i forrige uke, ikke minst Fiskeridirektoratets forslag om å begrense ordningen til kysten helt i nord og øst. Målet skulle angivelig være en styrking av kysttorskvernet, uten at den logiske sammenhengen her var like tydelig for alle. På møtet kom det uansett klare advarsler mot en slik løsning fra flere hold.

Utfordringer

Leder Roger Hansen i Fiskarlaget Nord var en av representantene som da tok klarest til motmæle. Men på grunn av forsinkede sakspapirer fra direktoratet i forkant av møtet, hadde ikke fiskarlagssystemet fått tid til nødvendig saksbehandling.