De siste DNA-prøvene fra Henningsværboksen viser en skreiandel på 85,5 prosent. Utviklingen har vært klar siden første prøve 21. februar viste 48 prosent, og neste 22. februar viste 66,6 prosent.

Tallene bekrefter samtidig meldinger fra fiskere som de siste dagene har tatt fine torskefangster både ved Henningsvær og på felt østover mot Svolvær.

Det betyr at kravene som vanligvis stilles for åpning av Henningsværboksen er innfridd med god margin. Direktoratet venter vanligvis på enda en prøve for å være sikker før åpning, men for kort tid siden kom meldingen om at det direktoratet kaller «Det særskilt vernede området i Vestfjorden ved Henningsvær» er åpnet.