Hos FMC i Fiskeridirektoratet arbeides for fullt med forberedelsene til å få den store flåtegruppa mellom 10 og 11 meter inn i rapporteringssystemene. Rundt 350 båter har allerede sporingen på plass, og nærmere 190 har også alt klart for rapportering. Men etter direktoratets lister teller denne gruppa 1650 fartøyer til sammen. Det kan med andre ord bli travelt for både fiskere, leverandører, montører og FMC fram mot årsskiftet.

Direktoratet understreker derfor nå, slik de også gjorde for fartøygruppa mellom 11 og 15 meter i sommer: Rapporteringsutstyret må være på plass før man tar løs og går på feltet etter nyttår, uansett når.