Det kommer frem i en pressemelding fredag.

– Norsk hvalfangst handler om bærekraftig forvaltning. Hvalfangsten følger strenge regler, og vågehvalbestanden beskattes på en forsvarlig måte. For å nå FNs bærekraftsmål, må vi spise mer mat fra havet. Norsk hvalfangst er et lite, men viktig bidrag til sunn og kortreist sjømat, uttaler fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Oppgang

Det finnes mer enn 100 000 vågehval i Nordatlanteren. Kvoten for 2024 er på 1157 vågehval. Det er en økning sammenlignet med fjorårets kvote, som var på 1000 dyr. Økningen skyldes ubrukt kvote i 2022 og 2023 som er overført til 2024.

I 2023 var det 9 fartøy som deltok. Fangsten var 507 dyr, som er en liten nedgang fra året før.

– Bidrar til balanse

– Norsk hvalfangst møter mange myter, som ikke stemmer med virkeligheten. Vågehvalbestanden er i en svært god forfatning, og Norge er langt framme når det gjelder effektive fangstmetoder og dyrevelferd. Bestanden forvaltes på en god og bærekraftig måte, uttaler Myrseth.

Hun viser til at hvalen spiser betydelige mengder fisk som er mat for andre arter, også mennesker. Norsk hvalfangst bidrar til balanse i de marine økosystemene, uttaler Cecilie Myrseth.

Kvoten er fastsatt med utgangspunkt i beregningsmodeller utarbeidet av vitenskapskomiteen i Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC).

– Den gir fullgod sikkerhet for bærekraftig fangst av vågehvalbestanden, skriver regjeringen.