Både Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag har sendt departementet omfattende lister med punkter de ønsker å diskutere i den nye høstingsforskriften. Og begge organisasjonene har antydet at myndighetene kanskje burde vente ennå en tid med iverksettelsen.

Høstingsforskriften skulle opprinnelig gjelde fra årsskiftet, men på grunn av kort varslingstid og flere uavklarte spørsmål ble det hele utsatt til 1. mars.

Ikke sammenheng

På direkte spørsmål nevner ikke statssekretær Vidar Ulriksen noen ytterligere utsettelse, men bekrefter at departementet har mottatt de nevnte henvendelsene fra fiskerorganisasjonene.