– Vi har riktignok vært representert i utvalget som står bak