– Vi har riktignok vært representert i utvalget som står bak den nye forskriften. Men når vi nå ikke lenger kjenner igjen ordlyden i flere av paragrafene sier vi stopp. Høstingsforskriften må trekkes tilbake inntil alle omstridte punkter er klarert med fiskerinæringa, sier leder i Norges Kystfiskarlag, Tom Vegar Kiil.

Selvmotsigende kveitebestemmelser, mindre maskevidde i torskegarn og røktingsregler som tar bort enhver lønnsomhet i fisket. Dette er noen av eksemplene på uforklarlige paragrafer som har dukket opp når fiskerne nå har fått tid til å sette seg inn i det 37 sider lange dokumentet.