Spørsmålet har meldt seg etter at Nærings- og fiskeridepartementet tirsdag meldte at håndhevelsen av den mye omtalte høstingsforskriften utsettes til 1. mars: Er fjorårets utøvelsesforskrift gjeldende i mellomtiden?

Nei, man må forholde seg til høstingsforskriften og innrette seg etter reglene der, opplyser departementet.

– Det er paragrafer hvor det er gjort endringer av materiell karakter, som for eksempel røktingskravet, stuingsplan og lignende, som det utsettes håndheving av, understreker kommunikasjonsrådgiver Halvard Wensel i departementet. Han viser til at Fiskeridirektoratet er i gang med å lage en liste over «unntaksparagrafene».