– Målsettingen med planen vil være å bygge kysttorskbestanden opp til et riktig biologisk nivå, sier Johanna Fall, forsker ved Havforskningsinstituttet og ansvarlig for kysttorsken nord for 67-graden.

Hun lover full innsats i forskningsarbeidet framover. På reguleringsmøtet i november er planen å gå gjennom status for dette arbeidet, samtidig som Fiskeridirektoratet presenterer sitt opplegg for neste års reguleringer.

MSC og kysttorsk:
  • Det kystnære fisket etter torsk og hyse mistet MSC-sertifiseringen sin i 2021.
  • Er fisken fanget innenfor 12 nautiske mil i Norge, må den nå sendes ut i markedet uten miljøsertifikatet som garanterer at fisken kommer fra et bærekraftig fiskeri.