– Målsettingen med planen vil være å bygge kysttorskbestanden opp til et riktig biologisk nivå, sier Johanna Fall, forsker ved