I en pressemelding tirsdag opplyser direktoratet at utvidet fredning i gyteperioden, økt minstemål, nye redskapsbegrensninger og rapporteringskrav er blant reguleringene som trådte i kraft 1. juni 2023.

Fiskeribladet har ved flere anledninger omtalt reguleringene.

Følgende reguleringer er nå trådt i kraft:

  • Redskapsbegrensninger per fartøy: Maksimalt 1200 krok og 15 000 meter samlet lengde pr. døgn. Ved fiske med garn etter kveite gjelder det en begrensning på 150 garn (á 27,5 meter) pr. fartøy.
  • Innrapportering: Krav om innrapportering av faststående redskaper. Gjelder også innenfor fjordlinjene. Kravet om rapportering omfatter blant annet posisjoner og antall meter garn i de enkelte lenkene og/eller antall krok i de enkelte settene.
  • Totalfredning: Gytefredningen f.o.m. 20. desember t.o.m. 31. mars er utvidet til å gjelde alle redskaper i hele landet, tilsvarende det som tidligere har vært gjeldende i sør for kveite. Dette innebærer at det heller ikke er tillatt å fiske kveite med stang eller håndsnøre i fredningsperioden.
    Fisker du med garn eller line og får en kveite i fredniningsperioden, kan du kun ha inntil 1 % bifangst pr. uke, men ikke mer enn 0,5 % bifangst regnet over hele perioden. Levedyktig kveite skal settes ut igjen. Foto: Lena Knutli (illustrasjonsfoto)
  • Bifangst: Ved fiske med garn og liner vil det i fredningsperioden være adgang til å ha inntil 1 % bifangst pr. uke, men ikke mer enn 0,5 % bifangst regnet over hele perioden. Bifangstadgangen gjelder kun kveite som ikke er levedyktig når den kommer om bord, all levedyktig fangst av kveite i fredningsperioden skal straks slippes på sjøen.
  • Økt minstemål: Minstemål øker fra 80 til 84 cm, tilsvarende en kveite på 7 kilo. Dette gjelder både yrkes- og hobbyfiske. Og skal styrke rekrutteringen.
  • Endret røktingskrav: Røktingskravet for garn og liner i fisket etter kveite (og breiflabb) er også endret, fra tidligere minst hver tredje dag til at røktingskravet nå er satt til minst hver fjerde dag. Dette for å tilrettelegge for en mer rasjonell drift.

Reguleringer i fritidsfisket

I meldingen fra direktoratet opplyses det også at det skal gjennomføres en ny høring hvor det vil bli vurdert reguleringer i fritids- og turistfisket etter kveite.

Alle reguleringene for fiske etter kveite er tekniske reguleringer som inngår i høstingsforskriften, viser direktoratet til.