Det melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider. Ifølge direktoratet er reguleringene kommet på plass etter tett dialog med næringsorganisasjonene, samt at reguleringene har vært på høring.

Reguleringen av året lofotfiske følger i stor grad fjoråret, med følgende endringer:

  • Plasseringen av snurrevadfeltet utenfor Røst er justert, og det er opprettet et linefelt utenfor Røst.
  • Bakken felleshav er justert fra i fjor og delt inn i et felleshav og et snurrevadfelt.
  • Minsteavstanden mellom faststående redskap og snurrevad er økt fra 0,4 nautiske mil til 0,5 nautiske mil i fangstrutene 00–03 og 00–04.
  • Røktingsplikten for ikke bunnsatte liner er økt fra annenhver dag til hver tredje dag.
  • Forskriftsfestet rett til å fiske i et ubenyttet felleshav uavhengig av redskapstype.

Snurrevadfelt og redskapsbegrensning i Breivikfjorden

Nytt av året er at Fiskeridirektoratet oppretter en lokal regulering for Breivikfjorden ved Sørøya i Finnmark. Forskriften kommer på plass etter ønske fra næringen, viser direktoratet til.

Det er opprettet et snurrevadfelt i Breivikfjorden med de samme koordinatene som Sjøtjenesten fastsatte henstillingsområde for snurrevadfiske i 2023. Snurrevadfeltet har varighet fra 20. februar til 30. april.

Det er også opprettet et særskilt område med redskapsbegrensninger for fiske med garn og line. I området er det fastsatt begrensinger på mengden garn og line som kan benyttes i fiske til enhver tid. Redskapsbegrensningen i området gjelder fra 20. februar til 1. juni 2024, opplyser direktoratet.

Fiskeridirektoratet oppfordrer næringen til å komme med konkrete forslag til behov og utforming av neste års lokale reguleringer for andre områder under vinterfiske i Troms og Finnmark.