– Vårt arbeid med kysttorsken foregår nå med den målsettingen. Fiskerinæringa skal være en samarbeidspartner i det videre arbeidet med gjenoppbygging av bestanden, og reguleringsmøtet vil være en god mulighet til å orientere om vårt arbeid og utveksle synspunkter, sier Huse. Han understreker samtidig at forskerne ikke kommer til møtet med noen ferdig og endelig løsning.

Hvor stor bestand?

Det som skal være klart til samlingen 9. og 10. november, er vurderingen av bestandens status i dag og hvor et minste akseptabelt nivå for gytebestanden bør settes.