– Vårt arbeid med kysttorsken foregår nå med den målsettingen. Fiskerinæringa skal være en samarbeidspartner i det videre arbeidet med gjenoppbygging av bestanden,