Fredag melder Fiskeridirektoratet at det nå er åpnet for å søke tilskudd til årets selfangst. Det er satt av 1,5 millioner kroner og søknadsfristen er 24. februar.

De som kan søke er rederi som ønsker å delta i selfangsten i Vestisen, eller mottak som kan ta imot selprodukter i år. Målet med tilskuddsordningen er å skape størst mulig verdier basert på selråstoff.

– Vilkåret for å tildele tilskudd til rederier er at de har tillatelse til å delta i selfangst i 2024 og har sendt påmelding til Fiskeridirektoratet, skriver direktoratet.