I en fiskerimelding opplyser fiskeridirektøren fredag at kvoteenheten i trålgruppens fiske etter lodde i Barentshavet er fastsatt til 0,46.

Den norske loddekvoten i Barentshavet er i år på 41.950 tonn. Av denne kvoten får trål 5019 tonn.