Som Fiskeribladet omtalte nylig, har Norge fastsatt en foreløpig makrellkvote for neste år på 100.000 tonn.

- Beslutningen om den endelige størrelsen på makrellkvoten for 2022 vil tatt i løpet av våren, og vil avhenge av utfallet av forhandlingene om ny fordelingsavtale som starter tidlig 2022, har kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet Halvard Wensel opplyst i en epost.

Departementet har nå fastsatt en foreløpig regulering for makrellfisket neste år.

Endelig totalkvote kommer

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap), påpeker at det var viktig å få fastsatt en foreløpig kvote fra 1. januar, slik at de som ønsker det, kan gå i gang med fisket tidlig på året.

- Jeg vil sørge for at endelig nasjonal kvote for 2022 blir fastsatt i god tid før størstedelen av det norske makrellfisket starter opp sommeren 2022, sier han i en pressemelding fra departementet.

Videreføring

Makrellreguleringen for 2022 er i all hovedsak en videreføring av årets regulering. Prøveordning for fiske med snurrevad i lukket kystgruppe videreføres, i likhet med prøveordningen for kvotetrekk ved fangst utover kvotefleksibilitetsordningen. Departementet tar sikte på å vurdere spørsmål om over- og underregulering når endelig kvote fastsettes i løpet av første halvår 2022.

Hvordan den foreløpige makrellkvoten er fordelt på de ulike fartøygruppene, finner du i denne J-meldingen hos Fiskeridirektoratet.