Reguleringen for kongekrabbefisket i 2022 er nå satt, melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding torsdag.

I meldingen opplyses det at det ikke innføres endring i kvotenivå for fiskere som har fiske som biyrke (blad A) og de som har fiske som hovedyrke (blad B) i fiskermanntallet.

– Den forrige regjeringen varslet at dette skille skulle innføres fra 2022. Jeg ser ikke at det er nødvendig med en slik differensiering. De lave trinnene i kvotemodellen er allerede på at lavt nivå, og det er ikke tvil om at fangst av kongekrabbe er en binæring. En slik differensiering ville rammet svært få som allerede har liten kvote, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i meldingen.

Konsekvensen med en slik endring ville vært at fiskere på blad A fikk 50 prosent av kvoten til fiskere på blad B på alle kvotetrinn.

Omsetningskrav ligger fast

I meldingen opplyser departementet videre at kravet om at du må ha omsatt annen fisk for 200.000 kroner for å få full kongekrabbekvote står fast.

Reguleringene for fangst av kongekrabbe for 2022 videreføres i det vesentlige.

Fiskeribladet omtalte i slutten av november at regjeringspartiene og SV sa nei til å øke aktivitetskravet i kongekrabbefiske, og at dette ble en del av budsjettforliket.

– Det er allerede i Stortingets budsjettforlik avklart at omsetningskravet for full kvote for fangst av kongekrabbe ligger fast på 200 000 kroner. Det skal være med på å skape mer trygghet rundt dette spørsmålet. De øvrige nivåene i kvotemodellen ligger fast, sier Skjæran i meldingen.

Kvoter og avsetninger

Totalkvoten er allerede satt til 1845 tonn hannkrabber og 120 tonn hunnkrabber i 2022. Av totalkvoten avsettes 1 tonn krabbe til fritidsfiske, 3 tonn til forskning og 13 tonn til turistfiske- og reiselivsbedrifter og 100 tonn til bifangst i fiske med bunngarn og bunnline.

I tillegg avsettes 15 tonn til videreføring av ungdomsfangstordningen og 5 tonn til undervisningskvote. Fartøy kan fange og lande inntil 10 prosent skadde hannkrabber og 8 prosent hunnkrabber, opplyser departementet.

Et større kvantum av totalkvoten i 2022 settes av til bifangstordningen av kongekrabbe for fiske med bunngarn og bunnline, men tillatt bifangst på 3 prosent står fast.

Videre opplyser departementet at fredningsperiode i april måned videreføres av hensyn til kongekrabbens skallskifte, det gis ikke unntak for reiselivsbedrifter. Det innføres forbud mot at kongekrabbe fangstet i kvoteregulert område kan mellomlagres i samleteiner utenfor kvoteregulert område, ifølge meldingen.