– Vi skal i hvert fall høre alle som har noe å si om erfaringene fra årets fiske, og ikke minst om hvordan de vil ha det videre framover, sier regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratets region Nordland.

Hun har ansvaret for de lokale reguleringene som gjelder under lofotfisket. Og Teams-møtet som finner sted fredag formiddag er det faste og første skrittet på et løp som skal ende opp i et forslag til lofotreguleringer for 2023.

Regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet har invitert til møte om lofotreguleringene.