– Vi må selvfølgelig forholde oss til vedtakene som kommer fra Trondheim. Men når det gjelder den pågående debatten om ferskfiskordninga ønsker vi i fylkeslaget å understreke at vi står fast på vårt opprinnelige standpunkt. At vi da er uenig med andre deler av organisasjonen greier nok partene å leve med, sier fylkeslagsleder Kjell Bjørnar Bakken til Fiskeribladet.

Supplerende innspill

Han noterer seg at Fiskarlaget sentralt nå har oversendt fiskerimyndighetene en utvidet uttalelse om ferskfiskordninga etter behandlingen på reguleringsmøtet i begynnelsen av november.