– Det er åpenbart at den politiske beslutningen om å sikre tilgang på fersk fisk utenom skreisesongen, står i konflikt med kysttorskvernet.

Det sier Johanna Fall, bestandsansvarlig for kysttorsken i nord ved Havforskningsinstituttet.

Forskeren får støtte fra både Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag, som mener det kan bli nødvendig å vurdere fremtiden til hele ferskfiskordningen.

Johanna Fall ved Havforskningsinstituttet mener ferskfiskordningen må opp til vurdering i det videre arbeidet med kysttorsken. Foto: Privat

Har økt minstemålet

Årsaken er kysttorsken nord for 62-graden, som er under press.