– Dette er en praksis vi ønsker å sette en stopper for. Og nå har vi de mulighetene vi trenger til både å overvåke eventuell fiskeriaktivitet og inndra ervervstillatelsen hvis ikke sikkerhetskravene etterleves, sier sjefingeniør Arild Lie ved Sjøfartsdirektoratets fiskebåtavdeling.

Kravene han omtaler gjelder fiskeflåten mellom åtte og 15 meter, der en gyldig fartøyinstruks oppslått i styrehuset bekrefter at båten tilfredsstiller de minstemål direktoratet har satt, og dermed også forsikringsselskapenes krav.

Reaksjoner

Etter at den minste delen av flåten kom inn under sikkerhetskravene 1.