Etter to sesonger med pingerpåbud er spørsmålene fortsatt minst like mange som de var da påbudet ble innført i en omdiskutert hastverksoperasjon før lofotfisket i 2021. Et nettseminar i regi av Fiskeridirektoratet torsdag avslørte at usikkerheten, eller kanskje like gjerne irritasjonen, i fiskerinæringa er betydelig.

Unngår gjerne nise

Holdningen blant yrkesutøverne i Lofoten ble brakt til torgs av blant andre Bjørn Jensen, representant for Norges Kystfiskarlag og til daglig sjarkfisker.

– Vi vil gjerne unngå bifangst av sjøpattedyr. Ei nise i garna betyr mye ekstraarbeid.