Fiskeridirektoratet var allerede i juni ferdig med sin evaluering, der det inngikk tre møter med representanter for Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag for å samle brukererfaringer.

Men endelige konklusjoner med tanke på neste års lofotfiske kunne ikke trekkes før Havforskningen hadde analysert hvilken effekt pingerne har hatt på bifangst av nise – som var målsettingen med påbudet.

Til reguleringsmøtet?

En rapport var lovet i august, men ifølge stipendiat André Moan ved Havforskningsinstituttet, pågår arbeidet fortsatt.

– Vi gjør vårt beste for å komme i havn, men noen nøyaktig dato kan vi ikke sette, sier Moan.