– Hvor mange som kommer til å delta, vet vi ikke i dag. Men i og med at det ikke kom noen lukking av fisket i år, må man gå ut fra at alle de 63 båtene som har tillatelse også kan være med i fisket hvis de ønsker det, sier Tor Are Vaskinn, avdelingsleder hos Fiskebåt Nord i Tromsø og ansvarlig for oppfølging av snøkrabbeflåten.

På grunn av fiskerimyndighetenes forberedelser til regulering, eller lukking, av fisket foran 2022-sesongen, økte deltakelsen fra 12 fartøyer i 2021 til 33 fartøyer i år.