Torsdag 28. juni sendte fiskerireguleringseksjonen i Fiskeridirektoratet ut et høringsbrev om snøkrabbe. Mens høringen om selve reguleringen av deltakelsen i snøkrabbefisket fortsatt lar vente på seg, ønsker direktoratet nå tilbakemeldinger fra næringen om merking av teinene, samt et fluktåpning for krabben.

I dagens regelverk stilles det bare krav til at første og siste teine i lenken skal merkes med fartøyets registreringsmerke, i tillegg til overflatevaket dersom dette benyttes. Det er heller ingen krav om rømningshull i teiner som brukes i snøkrabbefisket.