De første bekymringsmeldingene om utviklingen i kveitefisket kom fra fiskarlagssystemet i den nordlige landsdelen. Nå tar hovedorganisasjonen Norges Fiskarlag klar avstand fra flere av de reguleringsforslagene som direktoratet har foreslått.

Verken økt minstemål, skjerpede røktingskrav, garn- og krokbegrensninger eller strengere bifangstkrav får umiddelbar støtte fra fiskerorganisasjonen. Helt avvisende til regulering er Fiskarlaget ikke, men krever ganske omfattende justeringer i forslagene.

Bernt Bertelsen i Fiskeridirektoratet skal samle trådene i en kommende kveiteregulering.