Hvem som skal kunne eie en båt i kystfiskeflåten reguleres av deltakerforskriften. Forskriften sendes ut på høring hver høst og blir så justert og tilpasset foran hvert nytt driftsår.

Direktoratets forslag til forskrift for 2023 har nå vært gjennom høringsprosessen, og med frist 21. oktober har næringa bidratt med sine innspill. Et av spørsmålene som ble stilt, var om det var behov for å skjerpe kravene til eierskap i åpen gruppe i torskefiskeriene.

Uheldig eiersamarbeid

Ja, svarer Fjordfiskenemnda i sitt høringsinnspill, og mener dagens regelverk har åpnet for eiersamarbeid som ikke er i tråd med den opprinnelige intensjonen med åpen gruppe.