Etter en periode med redusert aktivitet er det nå oppnevnt nye medlemmer til Fjordfiskenemnda. Første mulighet til å markere seg utad kommer på reguleringsmøtet i Bergen 9. og 10. november.

Det er Sametingsrådet, som sammen med fylkeskommunene i Troms og Finnmark og i Nordland, som har oppnevnt de seks medlemmene: Helga Pedersen fra Tana, Willy Pedersen fra Vadsø, Gunnleif Alfredsen fra Senja, Camilla Brattland fra Tromsø, Are Robert Strand fra Hamarøy og Bente Aasjord fra Steigen.

Det har vært en del usikkerhet rundt Fjordfiskenemndas videre liv, men etter et digitalt møte i regi av Nærings- og fiskeridepartementet mandag, er de viktigste brikkene falt på plass for fortsatt aktivitet i tråd med det opprinnelige mandatet. Medlemmene er oppnevnt for to år.

Helga Pedersen har vært leder i nemnda fram til nå, men den nye nemnda skal i et møte i nær framtid konstituere seg formelt. Og blant annet velge leder. Nemnda skal også legge opp sitt arbeid og sine faste møter når de seks samles første gang.

På møtet mandag ble det imidlertid enighet om at invitasjonen til reguleringsmøtet skal benyttes, og planen er så langt at en av de oppnevnte møter til samlingen Fiskeridirektoratet skal arrangere i Bergen.