Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran har fått klare tilbakemeldinger på Nærings- og fiskeridepartementets høringsforslag om «tilpasning av rapporteringskrav for fiskeflåten under 15 meter».

Utgangspunktet var at dagens regjering i Hurdalsplattformen ville sikre at den minste fiskeflåten «ikke får urimelige belastninger».

Ber om ny utsettelse

Flere av høringssvarene går detaljert til verks, og det kan ligge an til omfattende og tidkrevende endringer i de opprinnelige kravene til sporing og rapportering, VMS og ERS, hvis departementet skal følge opp høringsinnspillene.